MK Flex

Opis systemu

MK FLEX
Opis / Zastosowanie
: Elastyczny wkład kominowy jednowarstwowy
Rodzaj paliwa: gaz i olej opałowy
Maksymalna temperatura pracy: 600°C
Materiał rdzenia: 1.4404
Grubość materiału rdzenia: 0,12 mm
Rodzaj połączeń (wzajemne elementów): system złączek
Rodzaj pracy: podciśnienie
Odporny na pożar sadzy: NIE
Dopuszczenia / Certyfikaty: CE 0432-CPD-219986-1

MK FLEX X2
Opis / Zastosowanie: Elastyczny wkład kominowy dwuwarstwowy
Rodzaj paliwa: gaz i olej opałowy
Maksymalna temperatura pracy: 600°C
Materiał rdzenia: 1.4404
Grubość materiału rdzenia: 2x0,12mm
Rodzaj połączeń (wzajemne elementów): system złączek
Rodzaj pracy: podciśnienie
Odporny na pożar sadzy: NIE
Dopuszczenia / Certyfikaty: CE 0432-CPD-219986-1

Systemy kominowe MK FLEX oraz MK FLEX x 2, których zasadniczym elementem są rury elastyczne, są przeznaczone do budowy przewodów spalinowych (wkłady kominowe), odprowadzających spaliny z kotłów gazowych i olejowych. Przedstawiane systemy są szczególnie przydatne w przypadku, gdy istniejące kanały kominowe posiadają wewnętrzne krzywizny utrudniające lub uniemożliwiające montaż tradycyjnych wkładów kominowych (system MKS produkcji „MK”). Systemy kominowe z giętkimi rurami można stosować także do celów wentylacyjnych.